LEONARDO DA VINCI II

"Improvement of the linguistic skills of Polish and Portuguese Construction managers and engineers
- recognition of needs and preparation of courses in "Construction English Language"

Aktualności
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Rezultaty/Produkty
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

LEONARDO DA VINCI II

Głównym celem projektu było, poprzez naukę języka, ułatwienie współpracy zawodowej polskim i portugalskim menedżerom i inżynierom budowlanym w rozszerzonej Unii Europejskiej. Projekt rozpoczęty został badaniami mającymi na celu rozpoznanie potrzeb szkoleniowych wśród pracowników przemysłu budowlanego, pracowników dydaktycznych i studentów uczelni technicznych w Polsce i Portugalii. Na podstawie tych badań zespół Partnerów projektu opracował następujące kursy języka angielskiego:


1. Kursy dla średnio-zaawansowanych językowo:

TECHNICZNY JĘZYK BUDOWLANY
PODSTAWY ZARZADZANIA W BUDOWNICTWIE


2. Kursy dla zaawansowanych językowo:

OFERTOWANIE PROCEDURY PRZETARGOWE
JOINT VENTURES / PARTNERSTWO / PODWYKONAWSTWO
SZACOWANIE KOSZTÓW I ZARZADZANIE KOSZTAMI PROJEKTU
MIĘDZYNARODOWE WARUNKI KONTRAKTOWE
MARKETING / ROZWÓJ BIZNESU
ZARZADZANIE POPRZEZ JAKOSĆ

Podręczniki opracowane w projekcie mają służyć głównie menedżerom i inżynierom budowlanym oraz pracownikom naukowym i studentom uczelni technicznych. Czas trwania kursów został przyjęty po uzgodnieniach z przedstawicielami przemysłu i wynosić będzie 45 godzin zajęć (dla kursów średnio-zaawansowanych) oraz 30 godzin zajęć (dla kursów zaawansowanych) z dodatkowymi godzinami pracy własnej.


Poniższe dokumenty są produktami roboczymi i nie mogą być wykorzystywane i publikowane.
Produktem końcowym projektu są podręczniki do nauki języka angielskiego.


1. Raport PBCP o nauce języka angielskiego w Polsce.

Wersja polska - część pierwsza (86.0 Kb. Microsoft Word)

Wersja polska - część druga (108.0 Kb. Microsoft Word)

2. Ankieta do badania potrzeb kształcenia w zakresie nauki języka angielskiego dla menedżerów budowlanych.

Wersja polska (94.0 Kb. Microsoft Word)

Wersja angielska (87.0 Kb. Microsoft Word)

3. Raport o wynikach ankiety przeprowadzonej przez PBCP.

Wersja polska (159.0 Kb. Microsoft Word)

Wersja angielska (144.0 Kb. Microsoft Word)

4. Raport o wynikach anliety przeprowadzonej przez PARP.

Wersja polska (211.0 Kb. Microsoft Word)

Wersja angielska (194.0 Kb. Microsoft Word)

5. Raport o wynikach ankiety przeprowadzonej orzez KIB.

Wersja polska (34.0 Kb. Microsoft Word)

6. Raport o wynikach ankiety przeprowadzonej przez Minho University.

Wersja angielska (233.0 Kb. Adobe Reader)

7. Wyniki z "focus group" na temat potrzeb nauki języka angielskiego dla menedżerów budowlanych.

Wersja angielska (37.5 Kb. Microsoft Word)

8. Raport o nauczaniu na specjalistycznych kursach nauki języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

Wersja angielska (168.0 Kb. Microsoft Word)

9. Zakres tematycznych kursów językowych dla różnych poziomów edukacyjnych.

Wersja angielska (37.0 Kb. Microsoft Word)

10. Wstępna wersja metodologii nauczania kursów specjalistycznych.

Wersja angielska (30.5 Kb. Microsoft Word)

11. Zestaw pytań - do sprawdzenia jakości dydaktycznej opracowanych na podstawie "A Quality Guide".

Wersja angielska (390.0 Kb. Microsoft Word)

12. Raport ze spotkania partnerów w Warszawie.

Wersja polska (70.0 Kb. Microsoft Word)

Wersja angielska (186.0 Kb. Microsoft Word)

13. Raport ze spotkania partnerów w Manchesterze.

Wersja polska (144.0 Kb. Microsoft Word)

Wersja angielska (143.0 Kb. Microsoft Word)

14. Raport ze spotkania partnerów w Porto.

15. Strona internetowa projektu.

Wyslij email do Promotora Projektu