LEONARDO DA VINCI II

"Improvement of the linguistic skills of Polish and Portuguese Construction managers and engineers
- recognition of needs and preparation of courses in "Construction English Language"

Aktualności
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Rezultaty/Produkty
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

 

 

 

Name of organisation/institution in national language

 

Contact person

Street and No

Town/City

Post code

Country

Telephone

Fax

E-mail

P1

CONTRACTOR

Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Institute of Construction engineering and Management at The Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology

Andrzej Minasowicz

Al. Armii Ludowej 16

00-637 Warsaw

POLAND

phone: +48 22 660 65 15

fax: +48 22 825 74 15

a.minasowicz@il.pw.edu.pl

mobile: +48 603 123 667

P2

PARTNER

Manchester Centre of Civil and Construction Engineering, University of Manchester Institute of Science and Technology

Ian Whyte

PO BOX 88

Manchester

M60 1QD

United Kingdom

 

phone: +44 161 200 4627

fax: +44 161 200 4646

ian.whyte@umist.ac.uk

mobile:

+44 7798 724 357

P3

PARTNER

European Construction Venture Ltd.

David Heslett

Birch House, 2 Vicars Close, Biddenham, Bedfordshire

MK40 4BG

UNITED KINGDOM

phone: +44 1234 340 180

fax: +44 1234 340 180

dheslett@aol.com

mobile: +44 788 968 21 16

P4

PARTNER

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -

Polish Agency for Enterprise Development

Barbara Kaśnikowska

 

Witold Kajszczak

Al. Jerozolimskie 125/127

02-017 Warsaw

POLAND

phone: +48 22 699 70 34

fax: +48 22 699 70 46/56

b_kasnikowska@parp.gov.pl

w_kajszczak@parp.gov.pl

phone: +48 22 699 71 43

P5

PARTNER

Krajowa Izba Budownictwa - National Chamber of Construction

Barbara Pużańska

ul. Marszałkowska 82

00-517 Warsaw

POLAND

phone: +48 22 623 66 25

fax: +48 22 623 66 28

sekretariat@kib.bti.pl

mobile:

P6

PARTNER

Universidade do Minho -

University of Minho

Jose Teixeira

Campus de Azurem

4800 GUIMARES

PORTUGAL

phone: +35 53 510 200

fax: 351 253 510 217

jct@civil.uminho.pt

mobile: +35 191 181 57 14

351 91 781 57 14

P7

CO-ORDINATOR

Polish-British Construction Partnership Ltd

Paweł Nowak

Ul. Wspólna 41/24

00-519 Warsaw

POLAND

phone: +48 22 629 76 00

fax: +48 22 621 85 44

pbcp@pbcp.com.pl

www.pbcp.com.pl

mobile: +48 603 123 666


Wyslij email do Promotora Projektu