Zakład uczestniczył w europejskim Programie Leonardo da Vinci realizując projekty pt:oraz