NOWOŚCIDnia 31 grudnia 2011 realizacja projektu dobiegła końca.

Projekt zrealizował założone cele. Opracowano sześć podręczników w języku polskim, angielskim, niemieckim i portugalskim, wchodzących w skład "Biblioteki Menedżera Budowlanego (numeracja podręczników-manuali wynika z faktu kontynuacji działań z poprzedniego projektu LdV CLOEMC I):

M8 - Zarządzanie ryzykiem w budownictwie

M9 - Zarządzanie procesami budowlanymi - Lean Construction

M10 - Metody komputerowe w zarządzaniu projektami budowlanymi

M11 - Projekty PPP w budownictwie

M12 - Zarządzanie wartoṡcią w przedsięwzięciach budowlanych

M13 - Czynniki sukcesu przedsięwzięć budowlanych - studium przypadków

Treṡci podręczników były konsultowane z przedstawicielami przemysłu budowlanego w krajach partnerskich i innych krajach należących do UE. W Polsce były one testowane między innymi na konferencji "Innowacyjna gospodarka. Nowe technologie i rozwiązania w budownictwie" zorganizowanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa w Mikołajkach (21-10-2011) - wyniki ankiet w Raporcie Desyminacyjnym. W innych krajach, materiały dyskutowane i testowane były m.in. na spotkaniu AEEBC (Association of European Buidling Surveyors and Experts) w Helsinkach (05-06-2010), Madrycie (25-11-2010) i Paryżu (14-04-2011). AEEBC grupuje 16 organizacji europejskich, stąd szeroki wymiar testowania i upowszechniania projektu:

- Union Belge des Geometres-Experts

- Compagnie Francaise des Experts Construction

- Konstruktorforeningen

- Bundesverband Deutscher Bausachverstaendiger e.V. - BBauSV

- Consiglio Nazionale Geometri

- NBVK Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen

- The Society of Chartered Surveyors Ireland

- Chartered Institute of Building (Ireland)

- The Royal Institution of Chartered Surveyors

- Association of Building Engineers

- Chartered Institute of Building

- Chartered Institute of Architectural Technologists

- Consejo General de la Arquitectura Tecnica de Espana

- Polish Association of Building Managers

- Svenska Byggingenjorers Riksforbund SBR

- Rakennusmestarit JaInsinoorit amk RKL (Finnish Construction Managers and Engineers)

Ponadto Projekt był w szczegółach omawiany podczas polskiej prezydencji w UE w dniu 06-07-2011 na konferencji "Partnerstwo Wschodnie".

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach europejskiej BAZY ADAM pod adresem:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5426