Norwegian Instrument Project (NORW, 2009-2011) - “Distance learning within management in construction”
"Nauczanie na odległość z zakresu zarządzania w budownictwie"
 


Norwegian Instrument Project (NORW, 2009-2011) - “Projekt FSS/2008/X/D5/W/0005 realizowany w latach 2009-2011, z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przez 4 partnerów:

- Politechnika Warszawska, Polska - lider projektu
- Polish British Construction Partnership, Polska
- Norwegian University of Science nad Technology (NTNU), Trondheim, Norwegia
- SINTEF, Norwegia

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych kursów w systemie nauczania na odległość prowadzonych przez Internet z zakresu:
"Ekonomia i zarządzanie finansami w budownictwie" oraz "Zarządzanie budową". Celem operacyjnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności nauczania na PW i NTNU oraz zwiększenie kwalifikacji personelu zarządzającego budowlanymi projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków unijnych.

Metody kształcenia na odległość (e-learning) wykorzystane będą w realizacji programu studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Przedmioty realizowane będą metodą mieszaną (blended learning), a więc z zastosowaniem metod tradycyjnych, jak i e-learningu.

Narzędziem umożliwiającym wdrożenie projektu jest platforma internetowa It's learning. Dostęp zapewnia strona norweska pod adresem: https://innsida.ntnu.no/
Zamieszczone zostaną tam pełne kursy z indywidualnym dostępem dla prowadzących przedmioty wykładowców oraz uczestniczących w zajęciach studentów (aktualnie w wersjach roboczych, dostępne dla realizujących projekt).
 

Partnerzy projektu na spotkaniu w Oslo


 

 

 

 

  Politechnika Warszawska 2011 Zakład Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie