PARTNERZYDr hab inż. Andrzej Minasowicz, Prodziekan ds. Rozwoju

Zakład Inżynierii Produkcji I Zarządzania w Budownictwie, Wydział Inż. Lądowej PW

Armii Ludowej 16, Warszawa 00-637 Polska

a.minasowicz@il.pw.edu.pl

Kevin Sheridan, Prezes

Association of Building Surveyors and Construction Experts(AEEBC)

C/O The Royal Institution of Chartered Surveyors 12 Great George Street Parliament
Square London SW1P 3AD

aeebc@rics.org

 

Jose M. Cardoso Teixeira, Profesor

Universidade do Minho

Azurem Guimaraes 4800 Portugal

jct@civil.uminho.pt

 

 

Christof Motzko, Profesor

Technical University of Darmstadt - DARM

Institut für Baubetrieb, Technische Universität Darmstadt El- Lissitzky- 64287 Darmstadt, Niemcy

c.motzko@baubetrieb.tu-darmstadt.de

 

Paweł Nowak, Dyrektor

Polish British Construction Partnership (PBCP)

Wspólna 41/24, Warszawa 00-519 Polska

pbcp@pbcp.com.pl

 

Saleem Akram, Dyrektor

Chartered Institute of Building (CIOB)

Englemere Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB

sakram@ciob.org.uk