english version       

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Katedra Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie uczestniczyła w następujących projektach :

Leonardo da Vinci I  (1999-2001) - "Development of New Management Studies and Courses in the Field of Management in Construction for Engineers According to the Requirements of European Union"

 


 Politechnika Warszawska 2006

design arin@go2.pl