LEONARDO DA VINCI III

"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

English version
Wyniki i rezultaty projektu
Realizacja projektu
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Zdjęcia
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

 

Tablica informacyjna z międzynarodowej konferencji promującej rezultaty projektu pt.:
"Model struktury kwalifikacji zawodowych oraz nowych metod promocji, certyfikacji oraz uznawania umiejętności kadr menedżerskich w budownictwie zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej"


Na zdęciu od lewej: Andrzej Minasowicz, Jose Manuel Cardoso Teixeira, Roger Waterhouse, Saleem Akram, Danuta Sołtyska, Paweł Nowak, Dariusz Walasek, Kevin Sheridan


Na zdęciu przemawiający prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej


Na zdęciu przemawiający dr inż. Andrzej Minasowicz
Promotor Projektu


Na zdęciu przemawiający prof. dr hab. inż. Kazimierz Cieszyński


Na zdęciu przemawiający prof. Jose Manuel Cardoso Teixeira


Na zdęciu przemawiający dr inż. Andrzej Minasowicz
Promotor Projektu


Na zdęciu od lewej: dr inż. Andrzej Minasowicz, mgr inż. Henryk Liszka, dr inż. Paweł Nowak

Wyslij email do Promotora Projektu