LEONARDO DA VINCI III

"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

English version
Wyniki i rezultaty projektu
Realizacja projektu
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Zdjęcia
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci

Forum Dyskusyjne

 

 

 

Name of organisation/institution in national language

 

Contact person

Street and No

Town/City

Post code

Country

Telephone

Fax

E-mail

P1

Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Institute of Construction engineering and Management at The Faculty of Civil Engineering at Warsaw University of Technology

Andrzej Minasowicz

Al. Armii Ludowej 16

00-637 Warsaw

POLAND

phone: +48 22 660 65 15

fax: +48 22 825 74 15

a.minasowicz@il.pw.edu.pl

mobile: +48 603 123 667

P2

Fundacja Edukacji Menedżerskiej Budowlanych

Construction Management Education Foundation

Marek Grochowski

Al. Armii Ludowej 16

00-637 Warsaw

POLAND

 

phone: +48 22 827 23 16

fax: +48 22 826 68 51

P3

Polish - British Construction Partnership

Paweł Nowak

Ul. Wspólna 41/24

00-519 Warsaw

POLAND

phone: +48 22 629 76 00

fax: +48 22 621 85 44

pbcp@pbcp.com.pl

www.pbcp.com.pl

mobile: +48 603 123 666

P4

Krajowy Związek Pracowdawców Budownictwa

National Union of Building Employers

Janusz Zaleski

Ul. Elektoralna 13

00-137 Warsaw

POLAND

phone: +48 22 620 31 73

fax: +48 22 620 41 74

P5

The Chartered Institute of Building (CIOB)

Saleem Akram

Kings Ride Ascot

Berkshire SL 7TB

UNITED KINGDOM

phone: 013 44 630 736

fax: 013 44 630 713

techadvice@ciob.org.uk

P6

The College of Estate Management (CEM)

Roger Waterhouse

Whiteknights Reading

Berkshire RG6 6AW

UNITED KINGDOM

phone: 0118 931 82 68

fax: 0118 975 53 44

P7

Universidade do Minho

University of Minho

Jose Manuel Cardoso Teixeira

Campus de Azurem

4800 Guimaraes

PORTUGAL

phone: +35 12 53 510 140

fax: +35 12 53 510 217

jct@civil.uminho.pt

mobile: +35 191 181 57 14

Wyslij email do Promotora Projektu