LEONARDO DA VINCI III

"Model of professional qualification structure and new methods of promotion, certification and mutual recognition of managerial skills in construction industry according to EU requirements"

Polish version
Results of the project
Information about the Project

Partners
Schedules
Photo Gallery
Previous Leonardo da Vinci Projects

ForumThese are front pages of published books:

STRUKTURA SYSTEMU WIEDZY PRZEDSIĘBIORCZOSCI W BUDOWNICTWIE
SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI I POLSKO-ANGIELSKI

THE STRUCTURE OF ENTREPRENEURSHIP KNOWLEDGE SYSTEM IN CONSTRUCTION

STRUKTURA SYSTEMU WIEDZY PRZEDSIĘBIORCZOSCI W BUDOWNICTWIE

Part I - QUALIFICATIONS STANDARDS AND LEVELS OF COMPETENCE
Part II - THE MINIMAL SCOPE OF SUBJECTS PROGRAMMES CONTAINING NECESSARY KNOWLEDGE TO ACQUIRE THE QUALIFICATION LEVEL OF "EUROPEAN MANAGER IN CONSTRUCTION"

Część I - STANDARDY KWALIFIKACYJNE I POZIOMY KOMPETENCJI
Część II - MINIMA PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW ZAWIERAJACYCH NIEZBĘDNA WIEDZĘ DO UZYSKANIA POZIOMU KWALIFIKACJI "EUROPEJSKIEGO MENEDŻERA W BUDOWNICTWIE"

ANALIZA PORÓWNAWCZA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH ORAZ ZESTAW MENEDŻERSKICH KURSÓW UZUPEŁNIAJACYCH DLA ABSOLWENTÓW WYBRANYCH KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
COMPARATIVE ANALYSIS OF EDUCATIONAL CURRICULA AND SET OF COMPLEMENTARY COURSES IN MANAGEMENT FOR GRADUATES OF CHOSEN FACULTIES OF WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGYWyslij email do Promotora Projektu