LEONARDO DA VINCI II

"Improvement of the linguistic skills of Polish and Portuguese Construction managers and engineers
- recognition of needs and preparation of courses in "Construction English Language"

English version
Aktualności
Informacje o Projekcie
Partnerzy
Harmonogramy
Rezultaty/Produkty
Poprzednio realizowane projekty Leonardo da Vinci


Międzynarodowa konferencja promująca rezultaty projektu pt.:
"Zwiększenie umiejętności językowych polskich i portugalskich menedżerów i inżynierów budowlanych - rozpoznanie potrzeb i przygotowanie kursów języka angielskiego dla budownictwa"


Podręczniki, będące produktem tego projektu zostały nagrodzone European Language Label.

Uczestnicy konferencji w czasie spotkania w Sali Senatu
Politechniki Warszawskiej - 21 październik 2004r.
Na zdjęciu od lewej: Beata Cywińska Dyrektor PARP, Henryk Liszka Prezes Hochtief Polska, Grażyna Gęsicka Wice-Prezes PARP, Andrzej Minasowicz Promotor Projektu IIPBiZ PW, Lech Czarnecki Prorektor ds. Studiów PW, Grzegorz Jemielita Dziekan WIL PW, Paweł Nowak Koordynator Projektu PBCP

Wyslij email do Promotora Projektu