Kontakt

Więcej informacji :

Dr inż. Paweł Nowak
Promotor Projektu

Tel. +48 (22) 234 65 15, +48 (22) 234 65 15
Fax +48 22 825 74 15
p.nowak@il.pw.edu.pl