Partners

Dr inż. Paweł Nowak, Vice-Dean for Development
Zespół Inżynierii Produkcji I Zarządzania w Budownictwie, Wydział Inż. Lądowej PW
Armii Ludowej 16, Warszawa 00-637 Poland
p.nowak@il.pw.edu.pl

Kevin Sheridan, President
Association of Building Surveyors and Construction Experts(AEEBC)
C/O The Royal Institution of Chartered Surveyors 12 Great George Street Parliament
Square London SW1P 3AD
aeebc@rics.org

Guido Mertens, Professor
K.H. Kempen University College – KEMP
Kleinhoefstraat 4, B-2440 Geel
Belgium
guido.mertens@khk.be

Christof Motzko, Professor
Technical University of Darmstadt – DARM
Institut für Baubetrieb, Technische Universität Darmstadt El- Lissitzky- 64287 Darmstadt, Germany
c.motzko@baubetrieb.tu-darmstadt.de

Janusz Zaleski, Vice-President
Poskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa – PSMB
Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, Poland
j.zaleski@psmb.pl

Jose M. Cardoso Teixeira, Professor
Universidade do Minho
Azurem Guimaraes 4800 Portugal
jct@civil.uminho.pt

Piotr Nowak, Manager for Development
Chartered Institute of Building (CIOB)
Englemere Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB
Great Britain
pnowak@ciob.org.uk