Partnerzy

Dr inż. Paweł Nowak, Prodziekan ds. Rozwoju
Zespół Inżynierii Produkcji I Zarządzania w Budownictwie, Wydział Inż. Lądowej PW
Armii Ludowej 16, Warszawa 00-637 Polska
p.nowak@il.pw.edu.pl

Kevin Sheridan, Prezes
Association of Building Surveyors and Construction Experts(AEEBC)
C/O The Royal Institution of Chartered Surveyors 12 Great George Street Parliament
Square London SW1P 3AD
aeebc@rics.org

Guido Mertens, Profesor
K.H. Kempen University College – KEMP
Kleinhoefstraat 4, B-2440 Geel
Belgia
guido.mertens@khk.be

Christof Motzko, Profesor
Technical University of Darmstadt – DARM
Institut für Baubetrieb, Technische Universität Darmstadt El- Lissitzky- 64287 Darmstadt, Niemcy
c.motzko@baubetrieb.tu-darmstadt.de

Janusz Zaleski, Wiceprezes
Poskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa – PSMB
Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, Polska
j.zaleski@psmb.pl

Jose M. Cardoso Teixeira, Profesor
Universidade do Minho
Azurem Guimaraes 4800 Portugal
jct@civil.uminho.pt

Piotr Nowak, Menedżer ds. Rozwoju
Chartered Institute of Building (CIOB)
Englemere Kings Ride, Ascot, Berkshire SL5 7TB, Wielka Brytania
pnowak@ciob.org.uk